Obchodní podmínky

Reklamační řád

  1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, potom je kupující povinen dále zkontrolovat zda opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
  2. Zjištěné vady na zboží oznámí kupující prodávajícímu , telefonicky nebo písemně na adresu provozovny provozovatele.
  3. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
  4. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
  5. Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta pokud výrobce či dodavatel tuto lhůtu z vlastní vůle neprodlouží. Na potravinách a výrobcích určených pro zvláštní výživu je uvedeno datum spotřeby či minimální trvanlivosti. Reklamace nemůže být uznána po tomto datu.
  6. Při reklamaci zakoupeného zboží je nezbytné, aby kupující prodávajícímu zaslal veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, zejména fakturu nebo paragon a záruční list (byl-li vydán). Vadné zboží musí být vráceno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího.
  7. V případě neopravitelné vady bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude vrácena finanční částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného.